Suorvavind AB
VälkommenBakgrund & UppdragProdukter & TjänsterKontakta ossBilderHaradskölen
www.suorvavind.se
 
Haradskölen

Suorvavind AB arbetar just nu med ett vindkraftsprojekt på Haradskölen i Bodens kommun.

Målsättningen är en vindkraftspark med lokalt delägande i NorrbottenTidigt samråd med alla intresserade hölls i byalokalen i Svartlå

Onsdagen den 10/3 2010  Kl 19.00 - Tack alla som kom för att tycka till!


Arbetet fortsätter nu med en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB och vidare samråd med berörda parter.


Är du berörd eller vet någon som skulle kunna vara det?

Ring eller Maila till info@suorvavind.se!


Preleminär information om hur ett projekt skulle kunna göras finns i det här Samrådsunderlaget