Många av våra mätuppdrag är idag färdigställda vindkraftsparker. 
Här är några av dem.
2010-2013   Blakliden, Västerbotten   78 verk, Under konstruktion (2018)         https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/vindkraft/pagaende-vindkraftp...

2008-2014   Blaiken, Västerbotten    99 verk, ca 700 GWH årsproduktion         https://www.skekraft.se/om-oss/verksamhet/vindkraft/blaiken/

2007-2013   Storrotliden, Västerbotten    40 verk, ca 240 GWH årsproduktion            https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/vindkraft/stor-rotliden-vindk...

2001-2012   Sjisjka, Norbotten      30 verk, ca 200 GWH årsproduktion         http://www.ox2.com/projekt/sjisjka/